جستجو کردن

تخم مرغها پس از عبور از کندلینگ و اطمینان از سالم بودن آنها وارد دستگاه سورتر می شوند که در این دستگاه تخم مرغها بر حسب وزن و سایز ، جدا سازی و وارد دستگاه فارم پکر جهت شانه گذاری و بسته بندی می شوند.

دستگاه سورتر مجهز به لودسل هایی با دقت 5/. گرم در 2 کیلو گرم میباشد که  تخم مرغ ها در بخش توزین توسط  این لود سل ها وزن شده و داده ها به plc دستگاه جهت انطباق با برنامه تنظیمی اپراتور ارسال میشود و طبق برنامه تعیین شده ، تخم مرغ ها در گریدهای مربوطه جدا سازی می شوند که ظرفیت اسمی این سورترها 30000 تخم مرغ در ساعت میباشد.

انواع سورترها:

1_ سورترهای صنعتی:سورترهای صنعتی با توجه به تعدد گریدهای خروجی که معمولا 3 ، 4 و 5 گرید میباشند مناسب واحدهای بسته بندی تخم مرغ با ظرفیت بالا میباشد که خروجیهای هر گرید قابلیت اتصال به پکر تخم مرغ را دارا میباشد. علاوه  بر خروجی های تحت کنترل سورتر ، گرید آخر نیز به عنوان گرید خارج از سایز در نظر گرفته می شود که معمولا کمتر از 3% تخم مرغ ها را شامل می شود .

سورتر 5 گرید صنعتی
سورتر 5 گرید صنعتی

2_ سورتر اکونومی: این نوع از سورترها مناسب واحدهای با ظرفیت محدود میباشد. دستگاه سورتر اکونومی دارای 3 گرید خروجی میباشد با این تفاوت که فقط گرید اصلی ، قابلیت اتصال به دستگاه پکر را دارد و گریدهای دیگر در حالت طبقاتی ، روی هم قرار میگیرند.به این ترتیب که گرید 1 گرید اصلی و گرید 2 بالاتر از گرید 1 مخصوص تخم مرغ های درشت با جمع آوری دستی و گرید 3 بالاتر از گرید 2 مخصوص تخم مرغ های ریز و البته با جمع آوری دستی می باشد.

سورتر اکونومی
سورتر اکونومی